אבחון פסיכולוגי

מהו אבחון פסיכולוגי?
אבחון פסיכולוגי הוא כלי המשמש את הפסיכולוג הקליני לצורך הערכת האישיות (רק פסיכולוג קליני רשאי לבצע אבחון כזה). אבחון כזה מתבצע בהסכמת המטופל ובקשתו, ואינו חלק מתהליך טיפולי רגיל. במסגרת האבחון מבצע האדם סדרה של משימות, בנוכחות המטפל ובהכוונתו, כאשר האופן בו הוא מתמודד עמן נותן תמונה לגבי אישיותו. חלק מהמשימות הן מובנות יותר (כמו מבחן אינטליגנציה, המאפשר מדידה של מנת המשכל- ציון IQ) וחלק עמומות יותר (כמו מבחן כתמי הרורשאך), והאבחון כולו מאפשר ללמוד על חיי הנפש, המודעים והלא מודעים. ניתן ללמוד ממנו, בין השאר, על הקונפליקטים העיקריים של האדם ועל הנושאים המטרידים אותו, על הדימוי העצמי, היחסים עם הסביבה, הקשיים, הכוחות וסגנון ההתמודדות.

מהם השימושים של אבחון פסיכולוגי ובמה יתרונו?
אבחון פסיכולוגי נעשה במסגרות שונות וניתן להשתמש בו לצרכים רבים. למשל, הוא משמש ארגונים כחלק מתהליך מיון מועמדים לעבודה, או את  בית המשפט לצורך הערכה נפשית של אדם העומד לדין, או בנושאים משפטיים אחרים, כמו מסוגלות הורית.
אבחון פסיכולוגי גם יכול לסיע לתהליך הטיפולי במצבים בהם הטיפול אינו מתקדם כפי המצופה, ויש צורך בהערכה נוספת של האישיות. הוא גם יכול לשמש את האדם המעוניין ללמוד על המערך הנפשי שלו, שלא באמצעות טיפול פסיכולוגי. לחילופין, לפעמים נערך אבחון פסיכודיאגנוסטי לפני טיפול, על מנת למפות הקשיים בצורה מעמיקה באופן שיסייע לתהליך הטיפולי.

במה כרוך האבחון וכיצד מתבצע התהליך?

אבחון מלא אורך כ- 5 שעות (עם שונות הקשורה לקצב העבודה האישי של כל אדם). הוא כולל ראיון ועמידה במספר משימות בעלות אופי שונה. בד”כ, נדרשים כשני מפגשים בני שעתיים-שלוש כדי להשלים את התהליך. יחד עם זאת, יש אפשרות לעבור תהליך קצר יותר, הדורש כשעתיים בפגישה אחת, במהלכן מתמקדים במבחנים מסוימים ומשמיטים אחרים שהם פחות משמעותיים עבור הפונה הספציפי.
בסופו של התהליך, הפסיכולוג מעבד את הנתונים ומפיק דו”ח, הקרוי דו”ח פסיכודיאגנוסטי. דו”ח זה מכיל פרק של נתוני רקע, ממצאים, דיון והמלצות. הדו”ח יכול לשמש גם כחוות דעת המיועדת לגוף חיצוני.
בשלב האחרון, הפונה מוזמן לשיחת משוב ונמסר לו הדו”ח הכתוב.