סודיות רפואית

הזכות שלך לסודיות רפואית

בכל טיפול פסיכולוגי שמירת הסודיות מחייבת את הפסיכולוג על פי חוק ועל פי כללי האתיקה.

בטיפול בילדים מתחת לגיל 18 חובת הסודיות היא כלפי ההורים אבל גם כלפי הילד. כאן ישנה מורכבות הנידונה בטיפול.

במהלך הטיפול מתנהל רישום, הנשמר אך ורק אצל הפסיכולוג, והוא אינו מורשה למסור אותו לגורמים חיצוניים, אלא תחת ויתור סודיות חתום הניתן על ידי המטופל.