top of page

הדרכת הורים

״ילדיכם אינם ילדיכם, כי פרי געוגעי החיים אל עצמם״

(ג׳ובראן חליל ג׳ובראן)

לגישתי, ילדים מתחת לגיל 6 מפיקים תועלת נמוכה מטיפול פסיכולוגי. מכיוון שההורים בשלב זה של החיים הם הגורם המשמעותי ביותר בחיי הילד, הדרכת הורים היא ההתערבות המומלצת. כשהילד או הילדה גדולים יותר, אפשר לשלב הדרכת הורים עם טיפול לילד או הילדה, או להתמקד בהדרכת הורים בלבד, כאשר הילד או הילדה אינם זקוקים בעצמם לטיפול. 


בהדרכת הורים נעשה ניסיון מקיף ומעמיק ללמוד את הקשיים של הילד, דרך דיווחיהם של ההורים, ובנוסף, להבין מהם קשיי ההתמודדות של ההורים למול קשיי הילד. למעשה, הדרכת הורים אצל פסיכולוג קליני שונה מכל הדרכת הורים אחרת, בכך שהפסיכולוג המצויד, מתוקף הכשרתו, בהבנה מקצועית ומעמיקה של פסיכולוגיית ילדים, גם מסוגל להעריך את מצבו הרגשי של הילד, דרך דיווחי ההורים, ולהתאים את ההדרכה להבנה זו. 


בהדרכה, לאחר היכרות עם ההורים והדינמיקה המשפחתית, השאיפה היא לסייע להורים בהבנה מעמיקה ואמפתית של קשיי הילד מחד, ומאידך, לצייד אותם בכלים ופתרונות שיסייעו להם בהתמודדות יומיומית עם קשיי הילד, ועם הקשיים המשניים הנגרמים למשפחה בעקבותיהם.


לעיתים הורים מגיעים להדרכה עם קשיים בהורות שאינם נובעים מבעיות של ילד ספציפי. כאמור, הורות היא משימת חיים מאתגרת ומורכבת, והרצון לממש הורות מיטיבה ומעצימה מנחה לא מעט הורים שמחליטים לפנות להדרכה, למען עצמם ולמען ילדיהם. 

הורים לא נולדים להיות הורים. הציפייה החברתית היא ״שנחליק״ באופן טבעי לתפקיד, אבל למעשה הורות היא משימה מאתגרת ונלמדת, והיכולת להתמודד איתה בהצלחה קשורה עמוקות להורות שחווינו אנחנו בילדותנו, למבנה האישיות שלנו, למשברי חיים, וגם לאינטראקציה הספציפית שנוצרת עם כל ילד וילד. לכן, פנייה להדרכת הורים היא דבר חשוב ומבורך, ובמיוחד כאשר מתגלים קשיים ספציפיים המסבים להורה, לילד ולעיתים למשפחה כולה, סבל ומצוקה. 


טיפול בילדים תמיד מלווה בהדרכת הורים. זאת מכיוון שהילד, במיוחד הילד הצעיר, תלוי מאוד בהוריו ומושפע מאוד מהקשר איתם. טיפול בילד, במנותק מההבנה שההורים הם גורם משפיע ושיש להדריכם כחלק מהניסיון להביא לשינוי חיובי ולהקל מהמצוקה, הוא טיפול חסר ובעייתי. גם ההיפך לפעמים נכון, אם כי לא תמיד.

 

הדרכת הורים, המתעלמת מהעובדה שגם הילד בעצמו זקוק לאבחון ולטיפול, תביא להצלחה חלקית בלבד. לעיתים, ההורים פונים לאדם העוסק בהדרכת הורים, אך חסרים לו הכלים וההבנה המקצועיים על מנת להחליט האם בנוסף להדרכת הורים, גם הילד בעצמו זקוק לטיפול. לכן, כאשר הבעיות הן מורכבות, וכאשר הילד או הילדה סובלים מקשיים משמעותיים, עדיף לפנות לפסיכולוג קליני עם התמחות בטיפול בילדים, שיוכל, במידת הצורך לשלב גם אבחון וטיפול לילד, במקביל להדרכת ההורים.

להלן כמה מהנושאים שעשויים להיות רלוונטיים להדרכה הורית:

Work%20on%20notebook_edited.jpg
טיפול אונלין
Family%20Dispute_edited.jpg
הדרכת הורים
Couple's%20Shadow_edited.jpg
טיפול זוגי
child_model_edited.jpg
טיפול בילדים
Hip Teenager
טיפול במתבגרים
Man with Beard
טיפול בבוגרים
bottom of page